AV-list för whiteboard

AV-list för whiteboardtavlor IDEAL

Våra AV-lister IDEAL består av en listprofil med ett spår för upphängning av flyttbara whiteboardtavlor, krittavlor och tillbehör. Dessutom av en pappershållare som går att montera på listprofilen för uppsättning av papper o.d. och en stödlist som monteras nertill som stöd för tavlorna.

Två AV-lister kan monteras ovanför varandra och med olika längd på upphängningsbeslagen på tavlorna, kan den översta tavlan glida utanpå den undre. På detta sätt kan man montera en whiteboardtavla fast på väggen och två whiteboardtavlor, krittavlor eller tillbehörstavlor på AV-lister som sedan kan glida utanpå varandra. I detta fall bör man beställa AV-listen så lång att småtavlorna kan avlastas vid sidan om den väggfast whiteboardtavlan.

AV-listen kan monteras i fyra olika kombinationer.

  • Enspårig AV-list utan pappershållare
  • Enspårig AV-list med pappershållare
  • Tvåspårig AV-list utan pappershållare
  • Tvåspårig AV-list med pappershållare

AV-listen finns i naturanodiserat aluminium och vitlackerat aluminium. Längderna tillkapas i hela och halva meters längder max 6 meter. Ändstoppar ingår. För montering i AV-listen kan följande tavlor beställas. Blädderblockstavla, Whiteboardtavla (även med not och rut), krittavla (även med not och rut), Anslagstavla (kork och linne) och Tillbehörstavla.

En och tvåspårig AV-list

Stödlist

Whiteboard för AV-list

Anslagstavla för AV-list

Övrigt