Rengöring av whiteboardtavla

Rengöringstips

Här följer lite tips om rengöring av Whiteboardtavla, då de lackade whiteboardtavlorna är mycket känsliga vid rengöring gäller det som följer här endast för emaljerade whiteboardtavlor.

När det har skrivits med whiteboardpennor på en emaljerade whiteboardtavlor måste man vänta en stund så att tuschen hinner torka innan den torkas av med t.ex. en sudd, annars kletar färgen ut och det blir svårt att få den riktigt ren.

På en ny whiteboardtavla syns det skrivna gärna som en skuggning efter torkning, detta troligen p.g.a. rester från den skyddsplast som finns på all nytillverkar whiteboard, men detta fenomen försvinner efter en tids användning.

Speciellt rengöringsmedel

Saker som kan göra det svårt att göra rent emaljerade whiteboardtavlor är felaktiga tuschpennor, smutsig taveltork eller fett från händer som man tar på whiteboardtavlan med.

För rengöring av whiteboardtavlor finns speciellt rengöringsmedel som vi rekommenderar att man använder.

Efter rengöring med detta medel skall en whiteboardtavla alltid torkas av med fuktig (vatten) trasa och sedan vänta tills den är riktigt torr innan det skrivs på tavlan igen.

Ni får aldrig använda såpa eller andra vanliga rengöringsmedel vid Rengöring av Whiteboardtavla.

Men rent generellt går det att använda så starka rengöringsmedel som T‐sprit och aceton, bara man rengör efteråt med whiteboardrengöring och eftertorkar med fuktig trasa.

Om man råkar skriva med en vanlig permanentpenna på en whiteboardtavla så får man problem när det skall suddas ut.

Om det inte har skrivits så mycket går det att skriva över texten med en whiteboard penna vänta en stund och sedan går det att sudda ut med en vanlig tavelsudd. Annars går det att rengöra med whiteboardrengöring, t-sprit eller dylikt.